Tạo hình nhân vật cho vở kịch "Đức Thượng Công Lê Văn Duyệt"

 • 03/04/2024
 • Tạo hình nhân vật cho vở kịch "Đức Thượng Công Lê Văn Duyệt" của sân khấu IDECAF
  Tạo hình  các nhân vật trong vở kịch "Đức Thượng Công Lê Văn Duyệt"

   

  DV Đình Toàn với tạo hình Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt

   

  DV Đại Nghĩa với tạo hình Huỳnh Công Lý

   

  DV Quang Thảo với tạo hình Vua Minh Mạng

   

  DV Quang Thảo với tạo hình Vua Minh Mạng

   

  Mỹ Duyên với tạo hình Huỳnh Huệ Phi

   

  Hoàng Trinh với tạo hình Đỗ Thị Phận

   

  Hòa Hiệp với tạo hình Lê Văn Khôi

   

  Bài viết liên quan